W zakresie prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych oferujemy produkty według wymaganych standardów przez poszczególnych operatorów sieci telefonii komórkowej takie jak:

 • rozdzielnice elektryczne wewnętrzne dla stacji bazowej typu RTW-TMPL
 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne dla stacji bazowej typu TGSM-TMPL
 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne oświetlenia przeszkodowego dla stacji bazowej typu TGSM+ROP-TMPL
 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne wyboru zasilania typu PSA-TMPL
 • rozdzielnice elektryczne wewnętrzne dla stacji bazowej typu RTW-OPL
 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne dla stacji bazowej typu RTZ-OPL
 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne wyboru zasilania typu PSA-OPL
 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne dla stacji bazowej typu RTZ/A-OPL
 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne oświetlenia przeszkodowego dla stacji bazowej typu RTZ/A+ROP-OPL
 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne dla stacji bazowej typu TBSB
 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne oświetlenia przeszkodowego dla stacji bazowej typu TBSB-OP

Dostarczmy również rozdzielnice elektryczne na potrzeby dedykowanych projektów w ramach indywidualnych niestandardowych zamówień takie jak:

 • rozdzielnice elektryczne zewnętrzne oraz złącza ZK
 • rozdzielnice elektryczne wewnętrzne
 • rozdzielnice elektryczne główne
 • rozdzielnice elektryczne oświetlenia przeszkodowego
 • rozdzielnice elektryczne automatyki przemysłowej

Prefabrykowane rozdzielnice elektryczne posiadają deklaracje zgodności z PN, oznaczenie CE oraz dokumentację techniczną i pomiarową.