Dlaczego należy stosować ochronę przed przepięciami?

Sam zewnętrzny system ochrony odgromowej nie zapewni całkowitego bezpieczeństwa. Chroni on budynek jedynie przed pożarem i innymi szkodami, lecz nie zapobiegnie zniszczeniu instalacji elektrycznej przez prąd piorunowy wnikający do budynku w wyniku pobliskiego uderzenia pioruna. Przepięcia mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne oraz doprowadzić do zaprószenia ognia.

Inną typową przyczyną uszkodzenia urządzeń elektrycznych i sieci teleinformatycznych są operacje łączeniowe w instalacji zasilającej. Także w tym przypadku ochronę można zrealizować za pomocą urządzeń firmy DEHN.

Pamiętaj, iż najbardziej uciążliwe zagrożenia dotyczą nie tylko gospodarstw domowych, ale również firm, których działalność jest w pełni uzależniona od prawidłowego funkcjonowania systemów technicznych. Rozbudowane sieci teleinformatyczne stanowią fundament nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego. Ich awaria może spowodować poważne uszkodzenia i straty, a nawet mogą doprowadzić do bankructwa przedsiębiorstwa.

Przyczyny zakłóceń w sieciach teleinformatycznych mogą być różne. Jak pokazują statystyki firm ubezpieczeniowych ponad 30% uszkodzeń jest spowodowanych przez zakłócenia elektromagnetyczne.

Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu (EMC) obowiązują od 1.01.1996. Jest w nich mowa m.in. o warunkach niezbędnych do bezawaryjnej pracy systemów elektrycznych i elektronicznych. Obecny stan wiedzy technicznej pozwala na stosowanie skutecznych środków ochrony instalacji i systemów przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięciami powstałymi z różnych przyczyn.

Ograniczniki przepięć chroniące przed prądem piorunowym / ograniczniki przepięć

Ze względu na zastosowanie urządzenia ochronne dzielą się na ograniczniki chroniące przed prądem piorunowym (ograniczniki przepięć typu 1, potocznie “odgromniki”; ang. lightning current arrester) oraz ograniczniki przepięć typu 2 i typu 3 (ang. surge arrester).

Aby zapewnić kompletną ochronę przed przepięciami, należy zabezpieczyć jednocześnie instalacje elektryczne oraz sieci teleinformatyczne.

Czerwona/Seria · Ochrona przed przepięciami – Instalacje elektryczne

Produkty Czerwonej/Serii zapewniają kompleksową ochronę sieci elektrycznych pod warunkiem, że obiekt jest wyposażony w instalację zewnętrznej ochrony odgromowej.

Ograniczniki przepięć chroniące przed prądem piorunowym są instalowane w rozdzielnicy głównej. Chronią instalacje niskiego napięcia przed przepięciami także w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna.

Ograniczniki przepięć typu 2 są instalowane w tablicy piętrowej. Chronią przed przepięciami powstałymi wskutek odległych wyładowań atmosferycznych lub impulsów napięć powstałych w instalacji elektrycznej. W przypadku stosowania niektórych ograniczników typu 1 należy zachować odległość minimum 15 metrów do ogranicznika typu 2.

Ograniczniki przepięć typu 3 są instalowane przy urządzeniu końcowym. Pochłaniają energię resztkową i zapewniają ochronę przed przepięciami powstałymi wskutek wewnętrznych operacji łączeniowych.

 

Żółta/Seria · Ochrona przed przepięciami – Sieci sygnałowe i teleinformatyczne

Awaria telefonu, faksu, komputera, a nawet całego systemu informatycznego lub systemu automatyki to w dzisiejszych czasach ryzyko zbyt wysokie, aby móc je zaakceptować. Ponad 25{16956f2b7c2d7f5cc9ec4e3feca20c72710d49dd18a1582c236f10857a6fa454} awarii systemów informatycznych jest spowodowanych przepięciami powstałymi wskutek zakłóceń elektromagnetycznych.

Chroń swój system!

Szybki dobór ograniczników przepięć do danego interfejsu, systemu, łącza, sieci zawsze z pomocą tabel doboru. Znajdują się one w katalogu pełnym UE.

W przypadku bardzo nietypowych instalacji lub zastosowań wybierając ogranicznik przepięć, kieruj się zasadą, aby poziom ochrony UP był poniżej poziomu odporności na przepięcia urządzenia końcowego zainstalowanego w obwodzie komunikacyjnym / sygnalizacyjnym za ogranicznikiem.

Ponieważ poziom odporności często nie jest znany, należy użyć innej metody porównawczej. Zgodnie z badaniami na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) urządzenia elektryczne i elektronie muszą charakteryzować się pewnym poziomem odporności na zakłócenia sieciowe (przepięcia). Procedury i wymagania badań są określone w normie PN-EN 61000-4-5.

Klasyfikacja instalacji od 0 do X oznacza pewne środowiskowe warunki elektromagnetyczne. W zależności od klasyfikacji instalacji określane są różne poziomy odporności urządzeń na przepięcia (1-4). Urządzenia badane zgodnie z poziomem testowym 1 mają najniższą odporność na przepięcia, natomiast urządzenia badane zgodnie z poziomem 4 mają największą odporność na przepięcia. Poziom testowy jest zwykle określony w specyfikacji urządzenia lub można uzyskać o nim informację od producenta. Uwzględniając ochronę zapewnioną przez ogranicznik przepięć, oznacza to, iż przenoszona energia cieplna musi być mieć wartość niższą niż poziom odporności chronionego urządzenia.

 

Ochrona odgromowa – ważniejsza niż kiedykolwiek

Systemy “zewnętrznej ochrony odgromowej” zapewniają ochronę budynków przed uszkodzeniem go w wyniku uderzenia pioruna. Normy przyjmują, iż w Polsce każdego roku piorun średnio uderza 2 razy na każdy kilometr kwadratowy. Prowadzi to do poważnych uszkodzeń.

Ochrona odgromowa to coś więcej niż klatka Faradaya zbudowana ze zwodów pionowych, przewodów odprowadzających i systemu uziemienia. Pod uwagę powinno się również brać elektromagnetyczne oddziaływanie pioruna i – w miarę możliwości – należy zastosować ekranowanie budynku. Nowoczesna ochrona odgromowa wykorzystuje bowiem wszystkie dostępne metalowe części obiektu do odprowadzenia prądu piorunowego do ziemi. W przypadku obiektów ze stali i budynków ze zbrojonego betonu stalowe podpory oraz zbrojenie są połączone z przewodami odprowadzającymi. Do połączenia stalowego zbrojenia z wypustami uziemiającymi zostały stworzone specjalne zaciski. Nadbudówki dachowe nie są już łączone bezpośrednio z systemem zabezpieczającym – przed bezpośrednim uderzeniem pioruna chronią zwody pionowe oraz siatki zwodów poziomych.

Rodzina produktów DEHNiso jest systemem modułowym i można w łatwy sposób dopasować jej komponenty do konkretnego zastosowania. Podczas montażu systemu uziemiającego pod uwagę należy wziąć rezystywność gruntu. Dotyczy to montażu wszystkich rodzajów uziomów, także uziomów fundamentowych. Są one używane jako uziomy ochrony odgromowej, jeśli odpowiednie zaciski oczkowe i punkty są wyprowadzone z fundamentu. Należy pamiętać, aby zaciski oczkowe i punkty były chronione przed korozją. Przewód w plastikowej osłonce lub wysokostopowa stal nierdzewna (V4A) spełnia to wymaganie. Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonany przez specjalistę ds. ochrony odgromowej lub pod jego nadzorem.

Obowiązkową częścią systemu ochrony odgromowej są komponenty służące do wyrównywania potencjałów, zwanych inaczej wewnętrzną ochroną odgromową. Firma DEHN + SÖHNE oferuje komponenty i urządzenia niezbędne do stworzenia kompleksowego systemu ochrony odgromowej zgodnego ze wszystkimi obowiązującymi normami.